Massutskick av SMS

Hos oss kan du göra massutskick av SMS. Antingen till en, 10 eller 5000 SMS i ett par enkla knapptryck. Du kan spara dina telenummer för enkel hantering i nummergrupper.

Vi har funktionalitet för att du ska kunna uppfylla lagkravet på att en mottagare av massutskick ska kunna avsäga sig flera SMS i framtiden.


Genom vårt system med SMS grupper och undergrupper blir det enkelt för dig att sortera ut vem och vilka du ska skicka SMS:et till.

Antag att du vill skicka ut ett erbjudande enbart till kunder i Örebro. Men dina kunder är utspridda över hela mellansverige, och ibland vill du göra utskick till alla utan något extra krångel.

Skapa en SMS grupp som du exempelvis kallar för kunder. Sedan gör du undergrupper till denna grupp exempelvis Örebro, Karlstad etc.

Gruppen Kunder har undergrupperna Örebro och Karlstad

Nu kan du enkelt skicka till huvudgruppen kunder, vilket kommer att skicka till alla i undergrupperna Örebro och Karlstad. När du enbart vill skicka till Örebro väljer du bara ut undergruppen Örebro.