Använda kalendern för sms påminnelser

Här finns en beskrivning för hur du använder kalendern för att skicka sms påminnelser till dina kunder och affärskontakter.


Du går in på SMS-kontrollpanel och under verktyg finns länken till kalendern.

Det första du får göra är att skapa sms inställningar. Det är en mall som beskriver hur din sms påminnelse ska se ut.

I inställningarna får du ange följande:

  • Avsändare, dvs vad mottagaren ser när de mottager sms:et. (Ex WeeTech.se)
  • Vilken text som ska stå i meddelandet, genom att använda taggar kan du lägga med starttiden och längden för mötet.
  • Vilken tidpunkt som sms påminnelsen ska skickas ut, exempelvis ett dygn innan utsatt tid
Grundinställningarna är följande:
Avsändare = ditt användarnamn här på WeeTech.se
Text = Vi vill påminna dig om din tid hos oss [start]. (där start är starttiden)
Tidpunkt = 1 dygn innan utsatt starttid

När du sedan ska lägga in ett möte i kalendern klickar du bara på det datum som du ska spara mötet på. Det kommer fram ett formulär.

Du kan nu plocka fram ett telefonnummer från dina kontakter, alternativt skriva in ett telefonnummer direkt. Du får välja en starttid och en längd på mötet.

Du kan även skriva in en titel, dvs den texten som kommer att synas i din kalender. Om du väljer en kontakt kommer kontaktens namn att användas som titel om du inte anger någon.

Vill du kan du även skriva in en liten minnestext som du kan få fram i din kalender. Denna blir endast för ditt eget bruk.