Kontrollera dubbletter

Du kan kontrollera så dina grupper inte innehåller dubbletter av telefonnummer. Det gör att du slipper skicka samma sms till kunder flera gånger. Och det ger ju självklart nöjdare kunder.


Gå in på SMS-kontrollpanel och under verktyg klickar du på länken 'kontrollera dubbletter'. När du kommer in där visas alla dina sms huvudgrupper. Du väljer vilka sms grupper som du vill samköra. Du kan ta en sms grupp eller flera om du önskar.

När du sedan klickar på kontrollera dubbletter kommer systemet köra igenom alla de telefonnummer som du har valt och presentera de som existerar flera gånger i en lista och du får nu valet att radera dessa nummer, eller att avbryta.

Dock tar systemet enbart bort en dubblett så om ett telenummer existerar 3 eller flera gånger kommer du att få en notis om detta. Och du behöver göra om kontrollen ytterligare en gång för att ta bort de trippletterna.