Skapa SMS grupper

Vad är sms grupper? Här finns en beskrivning på hur du kan organisera dina kontakter och telefonnummer i lätthanterliga sms grupper för att förenkla dina sms massutskick.


Det finns två typer av grupper, huvudgrupp och undergrupper. Du kan skapa en grupp exempelvis Kunder som är din huvudgrupp. Om du sedan skapar en grupp där du valt din tidigare grupp, Kunder, som huvudgrupp. Vi antar att du kallar den Eskilstuna. Där i kan du lagra telefonnummer till dina kunder i Eskilstuna.

Om du sedan skapar ytterligare en grupp som har kunder som huvudgrupp och kallar den Örebro där du kan lagra dina telenummer för dina kunder i Örebro.

Det du har nu är en huvudgrupp 'Kunder' som har 2 undergrupper, 'Eskilstuna' och 'Örebro'

Om du vill skicka ett sms till alla dina kunder väljer du nu bara att skicka till gruppen kunder, dvs din huvudgrupp. Systemet kommer att skicka till alla telefonnummer som finns i gruppen 'Kunder', samt dess undergrupper 'Eskilstuna' och 'Örebro'.

Vill du istället enbart skicka ett erbjudande till dina kunder i Örebro så väljer du bara att enbart skicka till undergruppen 'Örebro'

Hur gör du då när du ska skapa dessa grupper?

Först går du in på SMS-kontrolpanelen och där, under kontakter, finner du länken 'Hantera SMS-grupper'.

Där kommer du till ett formulär där du kan skriva in ett gruppnamn. När du har minst en grupp, kan du välja en huvudgrupp när du skapar ytterligare en ny grupp.

Så först skapar du gruppen 'Kunder' och klickar på spara. Sedan väljer du den gruppen i listan som kommer fram när du ska skapa grupperna 'Eskilstuna' och 'Örebro'

Du kan sedan radera dina grupper både huvudgrupper och undergrupper. Observera att om du raderar en huvudgrupp kommer samtliga undergrupper också att raderas med deras tillhörande telefonnummer.