Skicka ett sms till en grupp

Hur gör du när du ska skicka SMS till en hel sms grupp?


Du måste sedan tidigare ha skapat en sms grupp där du har sparat antingen enbart telenummer eller kontakter i. (Du kan ha blandat i samma grupp)

Gå in på SMS-kontrollpanel / SMS / Skicka SMS direkt och du ser sms formuläret framför dig.

Där du ser att det står grupp finns dina grupper i en listruta. Du väljer bara vilken grupp du ska skicka till, (om du har grupper i flera nivåer väljer du först huvudgrupp).

Sidan kommer att laddas om och du kan nu fylla i ditt meddelande samt avsändare och eventuell tidpunkt då sms:et ska levereras.