Lägg in telefonnummer för massutskick

Du kan spara undan 2 typer av poster i sms grupperna. Antingen enbart telenummer eller om du vill spara undan mera information kan du spara en kontakt. Här ger vi en beskrivning på hur du lägger in telefonnummer för massutskick av sms.


Du sparar alla dina telefonnnummer i en sms grupp.

Först och främst en sms grupp. Denna skapar du under SMS-kontrollpanelen / kontakter / Hantera SMS-grupper.

För att sedan lägga in en kontakt klickar du på SMS-kontrollpanelen / kontakter / Skapa nummergrupper.

Först väljer du den sms grupp som du ska spara dina telefonnummer i, och ett formulär visar sig. Här matar du in dina telenummer, ett nummer per rad och sparar.

När du nu väljer denna grupp vid ett utskick kommer sms:et levereras till alla nummer i gruppen.